تبلیغات
☁ دختر ابرها ☁ - شعر طنز گیلکی

شعر طنز گیلکی

شیون فومنی(ادامه مطلب)


 

 

خواب بیدما ئیتَ شب دعوا بُبُسته آبِ لَب
تمام رشت مشتیان همه دکفتید به میان
جه هر طرف فوستیدی
دکان داران دوسته بید
هسه بیدین چه خبره
صحبت داس و تبره
کبلا تقی
اسمال گیجا
محرم رشتی
احمد گیجا
قربعلی چوماق
آب لب ممد دوماغ
انزا زرنگِ صیقلان
حسن لاجی ساغریسازان
حسین خالق ؛ خط ماشین ؛ اَره اورا شویی هَچین
منوچهر جوازی بو
امی عباس نیازی بو
حسین کیلویی
انوش
مشت حبیب زغال فروش
امی عظیم رشتی نوبو ؛ اون کی تهران مشتی بو
بکنده بو خو ژاکته
اون که بزه بو افتَ
منم هَسَ دِ مَستما
می قَشَ خُب دوستما
داد بزما چی هست ؟! چیه ؟!
شیمی میان مشیتی کیه ؟!


یهو ئیتَ بگفته : یالا بزن به چاک بوشو
داخل مشتیان نوبو
تی دستَ تی کمر نزن
چانه بی خودی نزن
بگفتما خیال کنی که من کیم ؟! شیره خور تریاکیم ؟!
من هونما می مُشت جا ده نفر زنم ایجا !
همه مرا نیگا کودید
بیش امویید کنار شویید
می دست مشت کودما
چشمَ درشت کودما
جست کی بزم نا خبر
همه فوستیدی می سر
تی چوم نیدینه روز بد
چوب چوماق مشت و لگد
بس که بخوردم بیج و تاب
یهو ویریشتما جه خواب
من کویه مشتیان کویه
قدیم رشتیان کویه

مرحوم شیون فومنیبرچسب ها: شعر، طنز، گیلکیی، شیون فومنی،
[ پنجشنبه 2 بهمن 1393 ] [ 01:49 ب.ظ ] [ فاطمه ... ]